1

قانون 2 دقیقه ای برای تغییر الگوها

News Discuss 
ان ال پی تکنیک های بسیار قدرتمند و موثری برای رهایی از این باورها و احساسات ناخوشایند را دارد که در دوره ی ان ال پی پیشرفته به طور مفصل به آن ها می پردازیم. قبول کنید: اگر الگویی از باورهای محدودکننده در ذهنتان می‌بینید، باید قبول کنید که چنین https://www.janbalaghi.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story